Liên hệ - qpic.vn

Liên hệ - QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

Liên hệ - QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT

Địa chỉ: 83 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (+84.8) - 5413 3335          

Fax: (+84.8) - 5412 6869

Website: www.qpic.vn

Email: contact@quangphat.vn