Xây dựng

Xây dựng

Xây dựng

Năng lực kinh nghiệm

Năng lực kinh nghiệm

 

SỐ NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG/CÔNG NGHIỆP

 

a.    Tổng số năm kinh nghiệm:

Loại hình công trình xây dựng

Type of construction

Số năm kinh nghiệm

Number of years of experience

I-  Xây dựng dân dụng & công nghiệp/ Construction Civil & Industry

 

II- Xây dựng chuyên dụng (chuyên ngành)/

Construction dedicated (specialized)

06

 

 

06

 

b.    Danh sách các hợp đồng đã thực hiện trong 3 năm gần đây có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên so với giá trị gói thầu đang đấu thầu:

Tên hợp đồng/ Công trình

Name of contract/ Project

Tổng giá trị

Total value

Giá trị do Nhà thầu thực hiện

Value by the Contractor to perform (billion VND)

Thời hạn hợp đồng

Contract duration

Tên cơ quan ký hợp đồng

Name of the agency contract

Khởi công

Start

Hoàn thành

Finish

Khách sạn Nikko Sài Gòn/Nikko Sai Gon Hotel

 

15.23

 

2012

Công ty TNHH Công nghiệp kim loại Tajow (Việt Nam)/Tajow Metal  Industrial Co., Ltd

Nhà máy Tajow/Tajow Factory

 

15.23

 

2012

Công ty TNHH Công nghiệp kim loại Tajow (Việt Nam)/Tajow Metal  Industrial Co., Ltd

Khu đô thị Đông Sài Gòn/East Saigon Urban Area

 

16.86

 

2012

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch/Nhon Trach Investment Joint Stock Co.

Nhà máy thép -  CSVC/Steel Factory - CSVC

 

90.65

 

2012

Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam/China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Co.

Công trình Tân Phú Lô D/Condominium- Tan Phu – Plot D

 

25.42

 

2013

Công ty Cổ phần Paujar/Pau Jar Group Viet Nam

Nhà máy Nhiệt điện ESP01/Thermal Power ESP01 Factory

 

40.1

 

2014

Công ty Formosa Việt Nam/Formosa Ha Tinh Industrial Park

Nhà máy Sợi Formosa Giai đoạn 2 /Formosa Textile Processing Plant phase 2

 

90.12

 

01/06/2015

Công ty Cổ phần Nhựa Nan Ya/Nan Ya Plastic Corporation

Nhà máy J3 và công trình phụ trợ/J3 Factory & Auxiliary works

 

55.46

 

01/05/2014

Công ty TNHH Pousung Việt Nam/Pousung Vietnam

Công trình chung cư tân phú lô A

Condominium Tan Phu – Plot A

 

22.5

 

12/2014

Công ty Cổ phần Paujar/Pau Jar Group Viet Nam

Nhà máy N2&S2 Sheiko/N2&S2 Factory - Sheico

 

30.12

 

01/12/2014

Công ty Sheiko Việt Nam/Sheico Vietnam

Trung tâm doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản- GĐ 2/ Japanese Semes Center – Phase 2

 

13,6

 

06/2015

Tổng công ty Tín Nghĩa/ Tin Nghia Corporation.

Nhà máy sợi BOPP-  Giai đoạn 3/ BOPP Factory – Phase 3

 

88

 

Đang triển khai/ On going

Công ty Formosa Việt Nam/Formosa

Khu biệt thự Phố Đông/Phodong Village

 

24

 

Đang triển khai/On going

Công ty Cổ phần Sài Gòn (SCC)/Sai Gon Construction Corporation (SCC)

 Các bài viết khác