Giới thiệu - qpic.vn

Giới thiệu - QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

Giới thiệu - QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

Giới thiệu

Lời giới thiệu

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 363

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quảng Phát được thành lập từ năm 2009 với các lĩnh vực kinh...

Giới thiệu chung

Đăng lúc: 20-08-2015 - Đã xem: 340

Nhân sự

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 315

Tóm tắt năng lực nhân sự đến ngày 30/12/2014 bao gồm tối thiểu các thông tin như bảng sau:

Năng lực tài chính

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 311

Tóm tắt năng lực tài chính trong những năm gần đây

Năng lực máy móc thiết bị

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 396

Năng lực máy móc thiết bị của Công ty Quảng Phát

Năng lực kinh nghiệm

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 326

Tổng số năm kinh nghiệm và Danh sách các hợp đồng đã thực hiện trong 3 năm gần đây có giá trị...